Lopende raadplegingen

Raadpleging betreffende het ontwerp van werkplan 2020

Raadpleging met betrekking tot het voorontwerp van wet houdende omzetting van het Europees wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatieRecentste publicaties

> Alle publicaties