Geschillen

Het geschil betreffende de regulering van de elektronische-communicatiemarkt is openbaar.

Beroep van Citymesh van 14 oktober 2019 tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 17 september 2019 met betrekking tot de vraag tot uitbreiding met de gemeente Kortrijk van gebruiksrechten van Citymesh in de frequentieband 3,5 GHz voor de levering van elektronische-communicatiediensten op het Belgische grondgebied

Arrest van het Marktenhof van 9 oktober 2019 tot vastlegging van de conclusies inzake het akkoord van afstand van elk verzoek om maatregelen alvorens recht te doen of opschorting zoals geformuleerd in de verzoekschriften van BASF Antwerpen ingediend tegen de brieven van het BIPT van 27/06/2019 betreffende zijn verlies van statuut van operator en de toekenning van een vergunning van categorie 1

Arrest van het Marktenhof van 9 oktober 2019 tot vastlegging van de conclusies inzake het akkoord van afstand van elk verzoek om maatregelen alvorens recht te doen of opschorting zoals geformuleerd in de verzoekschriften van Total Raffinaderij Antwerpen ingediend tegen de brieven van het BIPT van 27/06/2019 betreffende zijn verlies van statuut van operator en de toekenning van een vergunning van categorie 1

Arrest van 2 oktober 2019 met betrekking tot de vordering tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 30 mei 2016 tot het opleggen van een administratieve boete aan Skype Communications wegens de niet-naleving van artikel 9, § 1 van de wet van 13 juni 2005

Uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 27 september 2019 waarbij de heropening van de debatten bevolen wordt in het kader van het beroep van Viasat tegen de Belgische Staat, het BIPT en Inmarsat wat betreft de tenuitvoerbrenging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 betreffende systemen die mobiele satellietdiensten leveren