Voorstelling

 

Het BIPT is opgericht in 1991 als een parastatale  en heeft een eigen statuut gekregen in 2003 om de onafhankelijkheid ten aanzien van de uitvoerende macht te waarborgen. 

乐动体育注册Het BIPT heeft samengevat een reguleringsopdracht in 4 bevoegdheidsdomeinen: de elektronische communicatiemarkt, de postmarkt,  het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties en de radio- en televisieomroep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

乐动体育注册Binnen elk van de bevoegdheidsdomeinen heeft het BIPT een reeks doelstellingen te vervullen die rechtstreeks voortvloeien uit het Belgische en Europese regelgevingskader. In het domein voor de elektronische communicatie heeft het BIPT bijvoorbeeld als opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen in de ontwikkeling van de interne markt en te waken over de belangen van gebruikers.  

乐动体育注册Om deze doelstellingen te vervullen beschikt het BIPT over wettelijke instrumenten: beslissingen nemen, sancties opleggen, raadplegingen en onderzoeken opstarten of bemiddelend optreden. 

De Raad van het BIPT is als volgt samengesteld: Michel Van Bellinghen, Axel Desmedt, Jack Hamande en Luc Vanfleteren. 

Ontstaan en bevoegdheden

乐动体育注册De federale overheid heeft het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) opgericht  bij wet van 21 maart 1991  als een parastatale A. Het BIPT kreeg de taak mee om twee sectoren te reguleren: de elektronische communicatie, waaronder de radiocommunicatie, en de postsector.  Sinds juli 1993 is het BIPT operationeel. 

De wet van 17 januari 2003  heeft het BIPT omgevormd tot een instelling van openbaar nut met een eigen statuut ‘sui generis’, waardoor zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de uitvoerende macht wordt gewaarborgd.

Samengevat is het BIPT een federaal bestuur dat de volgende functies uitoefent:

  • het is de regulator van de elektronische communicatiemarkt;
  • het is de regulator van de postmarkt;
  • het beheert het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties;
  • het is een mediaregulator in Brussel-Hoofdstad.

Doelstellingen 

Binnen elk van de bevoegdheidsdomeinen heeft het BIPT een reeks missies te vervullen die rechtstreeks voortvloeien uit het Belgische en Europese regelgevingskader. In het domein voor de elektronische communicatie heeft het BIPT bijvoorbeeld als opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen in de ontwikkeling van de interne markt en te waken over de belangen van gebruikers. 

乐动体育注册Sinds 1 januari 2011 is ook de postsector geliberaliseerd. Het BIPT waakt over de tarieven en kwaliteit van de dienstverlening van bpost en reikt vergunningen uit aan toetreders op de postmarkt.

Het BIPT heeft als opdracht controle uit te oefenen op de verdeling van schaarse middelen zoals radiofrequenties, opdat ze zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Het BIPT vervult ook de rol van etherpolitie om elke vorm van schadelijke interferentie een halt toe te roepen.

Het BIPT zorgt er tenslotte voor dat de operatoren het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest de specifieke reglementering inzake radio- en televisieomroep in acht nemen  voor zover de activiteiten van de omroepinstelling niet specifiek kunnen worden verbonden aan de Franse Gemeenschap of aan de Vlaamse Gemeenschap (niet-bicommunautaire aangelegenheden).  

Instrumenten 

Om deze doelstellingen binnen elk van de bevoegdheidsdomeinen te realiseren beschikt het BIPT over verschillende instrumenten. Bijvoorbeeld: 

  • Het BIPT neemt administratieve beslissingen die verplichtingen kunnen opleggen aan bedrijven;
  • Het BIPT kan administratieve sancties opleggen;
  • Het BIPT formuleert adviezen op eigen initiatief of op verzoek van de Minister;
  • Het BIPT ziet toe op de naleving van de sectoriële wetgeving en onderzoeken opstarten door alle nuttige informatie op te vragen of openbare raadpleging organiseren;
  • Het BIPT kan optreden als verzoener in geval van geschillen.

Controle  

Hoewel het BIPT over een onafhankelijk statuut beschikt, heeft de wetgever talrijke controlemechanismen ingebouwd. Zo stelt de Raad van het BIPT, een strategisch driejarenplan op. Het strategisch plan wordt gedurende twee weken ter openbare raadpleging voorgelegd. Het afgewerkte strategische plan wordt voorgesteld aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Om zijn strategisch plan 2017-2019 uit te werken heeft de Raad van het BIPT de belanghebbende partijen ontmoeten, zoals de marktspelers, operatoren, dienstenaanbieders, wereldspelers, maar ook de vertegenwoordigers van de gebruikers, werknemers en ondernemingen, overheidsinstellingen, de vakorganisaties en natuurlijk het personeel van het BIPT.