Ombudsdienst

乐动体育注册In eerste instantie wordt klacht neergelegd bij de betrokken postoperator. Wie ontevreden is over de afhandeling van zijn klacht door een postale aanbieder kan de zaak aankaarten bij de Ombudsdienst voor de sector.

Indien het resultaat hiervan onbevredigend is, kan de Ombudsdienst voor de postsector ingeschakeld worden door het indienen van een schriftelijke klacht. Dit kan:

  • per brief, gefrankeerd als gewone zending, gericht aan: Ombudsdienst voor de postsector Koningsstraat 97, bus 15, 1000 Brussel;
  • per fax: 02 221 02 44;
  • per e-mail: info@omps.be
  • via


乐动体育注册Anonieme klachten worden niet aanvaard.