Postale vergunning voor universele brievenpost

乐动体育注册Een natuurlijke of rechtspersoon die een dienst van – al dan niet aangetekende - brievenpost die binnen de werkingssfeer van de universele dienst valt (tot 2 kg), wenst te verrichten, moet bij het BIPT een vergunning aanvragen.

“Brievenpost” is een op enigerlei fysieke drager aangebrachte schriftelijke mededeling die wordt vervoerd en besteld op het door de afzender op de zending zelf of op de omslag daarvan vermelde adres. Boeken, catalogi, kranten en tijdschriften worden niet als brievenpost aangemerkt.

Een brief kan al dan niet aangetekend zijn en kan een persoonlijke of reclameboodschap bevatten. Ook aangetekende brieven en direct mail zijn onderhevig aan de vergunningsplicht.

乐动体育注册Een aangetekende zending houdt op forfaitaire basis een waarborg in tegen de risico's van verlies, diefstal of beschadiging. De afzender kan, op zijn verzoek, een bewijs ontvangen van de datum van afgifte of van de bestelling van de postzending aan de geadresseerde.

乐动体育注册Opdat een zending in juridische en administratieve procedures als “aangetekende zending” beschouwd kan worden, dient deze de volgende kenmerken te hebben: 

  • een bewijs van afgifte (datum);
  • een bewijs van bestelling aan de geadresseerde;
  • daartoe de verificatie van de identiteit van de geadresseerde;
  • een forfaitaire garantie.

Direct mail wordt gedefinieerd als “een mededeling die uitsluitend uit reclame, marketing- of publiciteitsmateriaal bestaat, die dezelfde boodschap bevat, met uitzondering van de naam, het adres en het identificatienummer van de geadresseerde, alsmede andere variabelen/parameters die de aard van de boodschap niet wijzigen, en die aan een aanzienlijk aantal geadresseerden wordt toegezonden met het oog op vervoer naar en bestelling op het adres dat de afzender op de eigenlijke zending of op de verpakking ervan heeft vermeld.”

De aanvraag moet worden ingediend voor zowel diensten die op louter nationaal vlak geleverd worden, als voor de behandeling van inkomende grensoverschrijdende brievenpost.Bpost, de huidige aanbieder van de universele dienst, heeft een individuele vergunning gekregen door de wet van 26 januari 2018. Het zal de verlenging van die vergunning moeten aanvragen voor 31 december 2018.