Vergunningsaanvraag

乐动体育注册De volgende elementen moeten opgenomen zijn in de vergunningsaanvraag:

  1. naam en adres van de aanvrager alsook het bedrijfsadres in België (inclusief de zetel van de vennootschap of bedrijfszetel in België);
  2. een functionele, geografische en commerciële beschrijving van de exploitatie en de datum van commerciële openstelling van de dienst;
  3. een financieel plan waaruit blijkt dat de aanvrager in staat is om de geplande activiteit voor een minimumduur van twee jaar normaal uit te voeren met naleving van de kwaliteitsnormen.


Het dossier wordt ingediend aan de hand van het ondertekende en gedateerde aanvraagformulier dat op aanvraag kan bekomen worden bij het BIPT.

De aanvraag moet geschieden via een ter post aangetekende brief gericht aan:

BIPT- Pool postale markt
Ellipse Building, Gebouw C
Koning Albert II-laan, 35
乐动体育注册1030 BRUSSEL