Speciale tarieven

Wanneer de aanbieders van de universele dienst speciale tarieven toepassen, bijvoorbeeld voor diensten aan ondernemingen, aan afzenders van grote partijen post of aan tussenpersonen die zendingen van verschillende gebruikers samenvoegen, passen zij de beginselen van transparantie en non-discriminatie toe ten aanzien van zowel de eigen tarieven als de voorwaarden die ermee verband houden. De tarieven worden net als de bijbehorende voorwaarden, steeds op dezelfde wijze toegepast zowel tussen derden onderling als tussen derden en aanbieders van de universele dienst die gelijkwaardige diensten aanbieden. In voorkomend geval gelden deze tarieven ook voor andere klanten, met name particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen, die onder gelijkwaardige omstandigheden van de post gebruikmaken.

Als de aanbieder van de universele dienst bijgevolg beslist speciale tarieven toe te passen, via meer specifieke overeenkomsten, moeten deze overeenkomsten en alle bijbehorende voorwaarden op dezelfde manier aangeboden worden aan alle klanten: particulieren, kmo’s, grote ondernemingen, afzenders van post in grote partijen of tussenpersonen, nieuwkomers op de postmarkt. Bpost is aanvankelijk tot 31 december 2018 bij wet aangewezen als aanbieder van de universele dienst. Bpost zal vervolgens de universele dienst blijven verlenen op basis van een beheerscontract dat met de Staat is gesloten voor een periode van vijf jaar, namelijk tot 31/12/2023.

Krachtens deze verplichting is het verboden voor de aanbieder van de universele dienst om de tariefvoorwaarden toegekend aan zijn klanten-afzenders te differentiëren van deze die voor eenzelfde dienst werden toegekend aan een tussenpersoon die de verzendingen van verscheidene klanten groepeert.

乐动体育注册Er mag evenmin een onderscheid gehanteerd worden tussen personen die tot eenzelfde categorie van derden behoren, tussenpersonen of directe klanten.

Tot slot is het voor de aanbieder van de universele dienst verboden intern of aan zijn dochterondernemingen andere tarieven toe te passen dan die welke hij toepast op zijn tussenpersonen die hem beconcurreren op de retailmarkt.