Toegang tot de infrastructuur en elementen van de universele dienst

Als dit noodzakelijk is om de belangen van de gebruikers te beschermen en/of daadwerkelijke mededinging aan te moedigen, verschaffen aanbieders van postdiensten elkaar op transparante en niet-discriminerende wijze wederzijds toegang tot de diensten die binnen de werkingssfeer van de universele dienst vallen en de onderdelen van de postinfrastructuur die noodzakelijk zijn om postale activiteiten te ontwikkelen.

乐动体育注册Tot de diensten die binnen de werkingssfeer van de universele dienst vallen en de onderdelen van de postinfrastructuur behoren onder meer:

  • de postbussen gehuurd van een postale aanbieder;
  • de informatie over adreswijzigingen;
  • de doorzenddienst;
  • de dients terugzending…


De aanbieders van postdiensten sluiten een overeenkomst af waarin ze de technische en tarifaire regels voor de toegang tot deze elementen van postinfrastructuur of tot de diensten die binnen de werkingssfeer van de universele dienst vallen vast leggen in een overeenkomst afgesloten tussen. De betrokken elementen van postinfrastructuur worden tegen een marktgerichte prijs ter beschikking gesteld.

乐动体育注册Een kopie van de overeenkomst wordt overgezonden naar het Instituut.

Het BIPT kan enkel ingrijpen in de onderhandelingen op verzoek van een aanbieder van postdiensten. Na uitdrukkelijk verzoek kan het BIPT:

  • de wijzigingen die het noodzakelijk acht aanbrengen in de overeenkomsten en dit met eerbied voor het objectiviteits-, het proportionaliteits- en het non-discriminatiebeginsel;
  • in geval van mislukking van de commerciële onderhandelingen na een periode van drie maanden en wanneer zulks noodzakelijk is om de belangen van de gebruikers te beschermen en/of daadwerkelijke mededinging aan te moedigen, kan het BIPT de inhoud en de voorwaarden van de overeenkomst bepalen. 


Als het BIPT tot één van deze beslissingen overgaat, hoort het op voorhand de betrokken aanbieders van postdiensten, met eerbied voor het objectiviteits-, het proportionaliteits- en het non-discriminatiebeginsel.

Daarnaast is het caramendapatkan.comvoegd om de aanbieders van postdiensten te verzoenen betreffende hun geschillen aangaande de toegang tot de elementen van postinfrastructuur.