Lopende raadplegingen

Raadpleging betreffende de radio-interfaces met betrekking tot de korteafstandsapparatuur

Raadpleging op verzoek van de minister bevoegd voor telecommunicatie betreffende een voorontwerp van wet en drie ontwerpen van koninklijk besluit, met betrekking tot mobiele netwerken> Alle publicaties