Radioapparatuur

Radioapparatuur mag enkel op de markt worden aangeboden (namelijk verkocht worden) wanneer deze is ontworpen en vervaardigd conform de essentiële eisen.

Deze essentiële eisen zijn vastgelegd in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, meer in het bijzonder hoofdstuk IV en het koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur. Die de richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad (RED) omzetten in Belgisch recht.

Die eisen hebben betrekking op:

  • het efficiënte en geoptimaliseerde gebruik van de radiofrequenties om geen schadelijke storingen te veroorzaken.
  • de elektromagnetische compatibiliteit;
  • gezondheid;
  • de veiligheid van personen en huisdieren;
  • de bescherming van goederen; 
  • bepaalde administratieve bepalingen.

Daartoe voeren de fabrikanten conformiteitsbeoordelingsprocedures uit of laten ze deze uitvoeren. Wanneer uit deze procedures blijkt dat de radioapparatuur voldoet aan de essentiële eisen, dan stellen de fabrikanten een EU-conformiteitsverklaring op en brengen ze de CE-markering aan.

B21-21-rev_1.1

B21-20-rev_1.1

B21-19-rev_1.1

B21-18-rev_3.1

B21-17-rev_3.1