Frequentiebeheer

Krachtens artikel 13 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie is het caramendapatkan.comlast met:

  • 乐动体育注册het beheer van het radiofrequentiespectrum;

  • het onderzoek van de aanvragen voor het gebruik van het radiofrequentiespectrum, behoudens de aanvragen bestemd voor radio- en televisieomroep;

  • de coördinatie van de radiofrequenties zowel op nationaal als op internationaal vlak;

  • de controle op het gebruik van het spectrum.

De drie Gemeenschappen (Franse, Vlaamse en Duitstalige) zijn belast met het onderzoek van de aanvragen voor gebruik van spectrum van radiofrequenties bestemd voor geluids- en televisieomroepdiensten.