Vergunningen

De dienst Vergunningen van het BIPT geeft de vergunningen af die overeenkomstig artikel 39 van de wet van 13 juni 2005 vereist zijn voor het gebruik van private radionetwerken en individuele radiostations.

Aan de hand van die vergunningen kan bij controles worden nagegaan of het netwerk wel degelijk conform is en naar behoren is vergund. Zij garanderen een optimaal gebruik van het frequentiespectrum, door de radiocommunicatie de best mogelijke kwaliteit te verlenen.

De vergunde radiostations en -netwerken worden in zes categorieën onderverdeeld, naargelang van hun bestemming en de wijze waarop zij werken (artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en nette met gedeelde middelen).

乐动体育注册Zendtoestellen moeten steeds voldoen aan bepaalde technische criteria, maar sommige zendtoestellen of zendontvangtoestellen zijn vrijgesteld van een vergunning.

De dienst Vergunningen geeft ook de vergunningen af voor het houden van radioapparatuur aan boord van luchtvaartuigen (na aanvaarding door de FOD Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Luchtvaart) en vanvaartuigen.