Andere vergunningen

Voor het gebruik van radiocommunicatie voor evenementen, voor de uitbating van uw maatschappij enz. verwijzen we u naar het deel Consumenten - Radiocom