Telefoongidsen

 

De regelgevende bepalingen met betrekking tot de telefoongidsen zijn in hoofdzaak vervat in artikel 45 van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005. Het begrip van telefoongids wordt in artikel 2, 49° van diezelfde wet gedefinieerd.

乐动体育注册Dat regelgevingskader stelt dat:

 • al wie een telefoongids wenst te vervaardigen, verkopen of verspreiden, verplicht is een aangifte te doen bij het BIPT;
 • de operatoren die telefoondiensten bieden de gegevens van hun abonnees ter beschikking moeten stellen aan de uitgevers van telefoongidsen onder billijke, redelijke en niet-discriminerende technische, financiële en commerciële voorwaarden;
 • de operatoren moeten ook de gegevens van personen die niet willen dat hun naam verschijnt in de telefoongids meedelen zodat de uitgevers een telefoongids kunnen bezorgen aan deze personen;
 • de uitgevers van telefoongidsen mogen de gegevens afkomstig van de operatoren enkel gebruiken om telefoongidsen te vervaardigen.

乐动体育注册Een koninklijk besluit van 27 april 2007 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2007 definieert de voorwaarden waarin de telefoongidsen worden vervaardigd, verkocht of verdeeld alsook de inhoud en de vorm van de aangifte die moet worden gedaan wanneer een persoon telefoongidsen wenst uit te geven.

乐动体育注册In een advies van het BIPT van 18 februari 2009 worden de nadere bepalingen vastgelegd volgens welke de operatoren die telefoondiensten aanbieden de gegevens betreffende hun abonnees aan de uitgevers van telefoongidsen moeten bezorgen.

乐动体育注册De personen die een aangifte hebben gedaan krachtens artikel 45 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de voorwaarden waaronder de telefoongidsen worden vervaardigd, verkocht of verspreid, de inhoud en de vorm van de aangifte die bij het Instituut moet worden gedaan, zijn:

 • PROXIMUS
  Koning Albert II-laan 27
  1030 Brussel 
 • DE FLAPUIT BVBA
  Bavikhovestraat 5
  8710 Ooigem 
 • KAPITOL S.A.
  Sint-Jobseseteenweg 506
  1180 Ukkel 
 • MEDIA BOOKS N.V.
  Veldestraat 48
  9850 Merendree 
 • Gemeente Kinrooi
  Breeërsteenweg 146
  3640 Kinrooi 
 • UNIZO WEVELGEM
  Roeselarestraat 118
  8560 Wevelgem 
 • E.D.A. (EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE NV)
  Tervurenlaan 412
  1150 Brussel 
 • BERLYSE SPRL
  Koningsgalerij 5
  1000 Brussel 
 • iDangie BVBA
  Louizalaan 65
  1050 Brussel
 • FCR Media Belgium
  Uitbreidingstraat 82
  2600 Berchem
 • Devriendt Printing
  Veldstraat 20
  8680 Koekelare

 • INOOPA SA
  Rue des Houblonnières 52
  4020 Luik

 • Aztrix NV
  Groeselenbergstraat 180
  1180 Ukkel - België