Formulieren

De aanvragen voor nummers moeten gebeuren volgens de bepalingen opgenomen in het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers [BS - 28.06.2007]. De aanvraagformulieren kunnen enkel worden beschouwd als een hulpmiddel en leidraad.