Statistieken

Het BIPT volgt de ontwikkelingen in de elektronische-communicatiemarkten via de periodieke opvraging van cijfers aan de grootste marktpartijen. De frequentie van de opvraging varieert naargelang van het type enquête dat wordt uitgevoerd:

  • Enquête van het BIPT in verband met de elektronische-communicatiemarkt: jaarlijks;
  • Enquête i.v.m. breedband, zoals uitgewerkt door de Europese Commissie: halfjaarlijks;
  • Enquête i.v.m. internationale roaming, zoals uitgewerkt door BEREC: halfjaarlijks.